Kawżi magħquda C-293/13 P u C-294/13 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tat-24 ta’ Ġunju 2015 – Fresh Del Monte Produce, Inc. vs Il-Kummissjoni Ewropea, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-293/13 P), Il-Kummissjoni Ewropea vs Fresh Del Monte Produce, Inc., Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-294/13 P) (Appell — Kompetizzjoni — Akkordji — Suq Ewropew tal-banana — Koordinazzjoni fl-iffissar tal-prezzijiet ta’ referenza — Kunċett ta’ “unità ekonomika” bejn żewġ kumpanniji — Kunċett ta’ “influwenza determinanti” — Imputabbiltà tal-aġir ta’ kumpannija lil kumpannija oħra — Żnaturament tal-provi — Oneru tal-prova — Prinċipju in dubio pro reo — Kunċett ta’ “ksur uniku u kontinwu” — Kunċett ta’ ‘prattika miftiehma’ — Kunċett ta’ “ksur bl-għan” — Impriżi membri ta’ akkordju — Komunikazzjoni ta’ informazzjoni lill-Kummissjoni — Obbligu legali — Portata — Dritt għall-protezzjoni kontra l-awtoinkriminazzjoni — Intervenjent fl-ewwel istanza — Appell inċidentali — Ammissibbiltà)