Besluit (EU) 2020/372 van de Raad van 27 februari 2020 inzake het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de raad van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie met betrekking tot de vaststelling van amendementen van de bijlagen 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 en 18 bij het Verdrag van Chicago inzake de internationale burgerluchtvaart