Odluka vijeća (EU) 2020/372 od 27. veljače 2020. o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Vijeća Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva u pogledu donošenja izmjena priloga 1., 3., 4., 6., 10., 11., 13., 14., 15., 16. i 18. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu