Решение (ЕС) 2020/372 на Съвета от 27 февруари 2020 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвета на Международната организация за гражданско въздухоплаване по отношение на приемането на изменения на приложения 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 и 18 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване