/* */

2005/841/KE: Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 28 ta’ Novembru 2005 li tipprovdi għall-marketing temporanju ta' ċertu żerriegħa ta' l-ispeċi Triticum durum, li ma jissodifawx ir-rekwiżiti tad-Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE (innotifikata taħt dokument numru C(2005) 4527) Test b'rilevanza għaż-ŻEE.