Pożizzjoni komuni (KE) Nru 2/2005, ta' l-24 ta' Settembru 2004, adottata mill-Kunsill, waqt li jaġixxi skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm pluriennali tal-Komunità sabiex il-kontenut diġitali jsir iktar aċċessibli u jista' jiġi wżat u sfruttat aktar