Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. októbra 2017 o situácii na Maldivách (2017/2870(RSP))