Eiropas Parlamenta 2017. gada 5. oktobra rezolūcija par stāvokli Maldīvijā (2017/2870(RSP))