Rezolucija Europskog parlamenta od 5. listopada 2017. o stanju na Maldivima (2017/2870(RSP))