Резолюция на Европейския парламент от 5 октомври 2017 г. относно положението в Малдивските острови (2017/2870(RSP))