Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE (powodzie w Rumunii, Bułgarii i Włoszech)