Direktiva Komisije 2009/46/EZ od 24. travnja 2009. o izmjeni Direktive 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe Tekst značajan za EGP$