Ažurirani referentni iznosi za prijelaz vanjskih granica iz članka 5. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) ( SL C 247, 13.10.2006., str. 19. ; SL C 153, 6.7.2007., str. 22. ; SL C 182, 4.8.2007., str. 18. ; SL C 57, 1.3.2008., str. 38. ; SL C 134, 31.5.2008., str. 19. ; SL C 37, 14.2.2009., str. 8. ; SL C 35, 12.2.2010., str. 7. ; SL C 304, 10.11.2010., str. 5. , SL C 24, 26.1.2011., str. 6. , SL C 157, 27.5.2011., str. 8. , SL C 203, 9.7.2011., str. 16. , SL C 11, 13.1.2012., str. 13. , SL C 72, 10.3.2012., str. 44. , SL C 199, 7.7.2012., str. 8. , SL C 298, 4.10.2012., str. 3. , SL C 56, 26.2.2013., str. 13. , SL C 98, 5.4.2013., str. 3. , SL C 269, 18.9.2013., str. 2. )