Proposta għal regolament tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill dwar statistiċi strutturali kummerċjali