Deċiżjoni (UE) 2020/1902 tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Mejju 2020 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima X — Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna