RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Resultaten av halvtidsutvärderingen av ISA2-programmet