Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (codificatie)