Burtscher TITJUR Konklużjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali - Jacobs - 29 ta' Settembru 2005. # Ewald Burtscher vs Josef Stauderer. # Talba għal deċiżjoni preliminari: Oberster Gerichtshof - l-Awstrija. # Moviment ħieles tal-kapital - Artikolu 56 KE - Proċedura ta' dikjarazzjoni ta' akkwist ta' artijiet li jistgħu jinbnew - Nullità retroattiva tat-tranżazzjoni f'każ ta' dikjarazzjoni tardiva ta' l-akkwirent. # Kawża C-213/04.