Yttrande av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om En integrerad strategi för EU:s landsbygdsområden, med särskild tonvikt på de sårbara regionerna (yttrande på eget initiativ)