Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Celostni pristop za podeželska območja EU s posebnim poudarkom na ranljivih regijah (mnenje na lastno pobudo)