Advies van het Europees Economisch Sociaal Comité over een geïntegreerde aanpak voor de plattelandsgebieden in de EU, met bijzondere nadruk op de kwetsbare regio’s (initiatiefadvies)