Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Approċċ integrat għaż-żoni rurali tal-UE, b’enfasi speċjali fuq ir-reġjuni vulnerabbli” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)