Vec T-102/20: Žaloba podaná 19. februára 2020 – Kampete/Komisia