Решение на Съвета от 20 април 2015 година за назначаване на член от Словения и заместник-член от Швеция на управителния съвет на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа