Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-18 ta' Ottubru 2005.#Class International BV vs Colgate-Palmolive Company et.#Talba għal deċiżjoni preliminari: Gerechtshof te 's-Gravenhage - l-Olanda.#Trademarks - Direttiva 89/104/KEE - Regolament (KE) Nru 40/94- Drittijiet mogħtija mit-trademark - Użu tat-trademark fil-kummerċ - Importazzjoni ta' prodotti li joriġinaw mill-Komunità- Prodotti mqegħda taħt il-proċedura doganali tat-tranżitu estern jew dik tal-ħażna doganali - Oppożizzjoni tal-proprjetarju tat-trademark - Offerta għall-bejgħ jew bejgħ ta' prodotti taħt il-proċedura doganali tat-tranżitu estern jew dik tal-ħażna doganali - Oppożizzjoni tal-proprjetarju tat-trademark - Oneru tal-prova.#Kawża C-405/03. Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-18 ta' Ottubru 2005.