Kommissionens förordning (EG) nr 2284/94 av den 20 september 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2839/93 om den särskilda försäljningen av interventionssmör för export till republikerna i det forna Sovjetunionen