Stanovisko Evropského výboru regionů – Revize víceletého finančního rámce v polovině období (VFR)