Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1851 van de Commissie van 11 oktober 2017 tot wijziging van bijlage II, deel E, bij Besluit 92/260/EEG wat betreft de eisen voor paardenpest van tijdelijk toegelaten geregistreerde paarden uit Algerije, Koeweit, Marokko, Oman, Qatar, Tunesië en Turkije, en tot wijziging van bijlage I bij Besluit 2004/211/EG wat betreft de vermelding voor de Verenigde Arabische Emiraten in de lijst van derde landen en delen daarvan waaruit de invoer in de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo's van paarden is toegestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 6775) (Voor de EER relevante tekst. )$