Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1851 оd 11. listopada 2017. o izmjeni dijela E Priloga II. Odluci 92/260/EEZ u pogledu zahtjevâ za konjsku kugu registriranih konja koji su privremeno ušli iz Alžira, Katara, Kuvajta, Maroka, Omana, Tunisa i Turske te o izmjeni Priloga I. Odluci 2004/211/EZ u pogledu unosa za Ujedinjene Arapske Emirate na popisu trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je odobren uvoz u Uniju živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara (priopćeno pod brojem dokumenta C(2017) 6775) (Tekst značajan za EGP. )$