Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 6/2006 tal- 5 ta' Jannar 2006 li jemenda l-Annessi I u II tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 li jistipola proċedura Komunitarja għall-istabbiliment tal-limiti massimi ta' residwu ta' prodotti mediċinali veterinarji fl-ikel li joriġina mill-annimali, fir-rigward tad-dihydrostreptomycin, tosylchloramide sodium u l- Piceae turiones recentes extractum Test b'rilevanza għaż-ŻEE