Propunere de decizie a Consiliului cu privire la eligibilitatea ţărilor din Asia Centrală în temeiul Deciziei 2006/1016/CE a Consiliului privind acordarea unei garanţii comunitare Băncii Europene de Investiţii în cazul pierderilor rezultate din împrumuturi şi garanţii la împrumuturi acordate unor proiecte din afara Comunităţii {SEC(2008) 417}