Scott Bakers en Rimmer TITJUR Conclusie van advocaat-generaal Lenz van 29 mei 1984. # Strafzaak tegen Thomas Scott & Sons Bakers Limited en Brian Rimmer. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: House of Lords - Verenigd Koninkrijk. # Voorschriften van sociale aard voor het vervoer - Speciaal voor de verkoop aan huis uitgeruste voertuigen. # Zaak 133/83.