2017 m. rugsėjo 12 d. Pagal Europos bendrijos ir Kanados susitarimą dėl abipusio pripažinimo įsteigto Jungtinio komiteto sprendimas Nr. 2/2017 dėl atitikties vertinimo įstaigų įtraukimo į Telekomunikacijų terminalų įrangos, informacinės technologijos įrangos ir radijo siųstuvų sektoriaus priedo sąrašą [2017/1755]