Întrebare scrisă E-5648/09 adresată de Graham Watson (ALDE) Comisiei. Siguranţa în timpul zborului