Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de ministerraad van de energiegemeenschap en de permanente groep op hoog niveau van de energiegemeenschap (Tivat, Montenegro, 16 en 17 december 2020)