Zadeva C-666/20 P: Pritožba, ki jo je Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV (GVN) vložila 7. decembra 2020 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 5. oktobra 2020 v zadevi T-583/18, GVN/Evropska komisija