Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o situácii vo Venezuele (2017/2651(RSP))