Rezoluţia Parlamentului European din 27 aprilie 2017 referitoare la situația din Venezuela (2017/2651(RSP))