Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στην Βενεζουέλα (2017/2651(RSP))