Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi pagal Tarpinį susitarimą dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Centrinės Afrikos ekonominės partnerystės susitarimo sudarymo įsteigtame EPS komitete, dėl arbitrų sąrašo priėmimo