Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar l-Unjoni ewropea - TITOLU I: DISPOŻIZZJONIJIET KOMUNI - Artikolu 2