Konklużjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali - Poiares Maduro - 24 ta' Marzu 2004. # il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs ir-Renju ta' Spanja. # Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu - Direttiva 85/337/KEE - Stima ta' l-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent - Applikazzjoni inkorretta - Proġett għal linja tal-ferrovija Valenzja-Tarragona, sezzjoni Las Palmas-Oropesa. # Kawża C-227/01. Il-Kummissjoni vs Spanja TITJUR