Decizia (UE) 2021/476 a Comisiei din 16 martie 2021 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produse aparținând categoriei îmbrăcăminți rezistente [notificată cu numărul C(2021) 1579] (Text cu relevanță pentru SEE)