Komission päätös (EU) 2021/476, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2021, kovia päällystetuotteita koskevista EU-ympäristömerkin myöntämisperusteista (tiedoksiannettu numerolla C(2021) 1579) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)