Kawża C-29/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tat-23 ta’ Jannar 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Bundessozialgericht - il-Ġermanja) – ZP vs Bundesagentur für Arbeit (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Sigurtà soċjali – Ħaddiema migranti – Regolament KE Nru 883/2004 – Benefiċċji tal-qgħad – Kalkolu – Nuqqas ta’ teħid inkunsiderazzjoni tal-aħħar salarju rċevut fl-Istat Membru ta’ residenza – Perijodu ta’ referenza qasir wisq – Salarju rċevut wara t-tmiem tar-relazzjoni tax-xogħol – Persuna li preċedentement tkun eżerċitat attività bħala persuna impjegata fl-Isvizzera)