Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. januarja 2016 o letnem poročilu o politiki EU na področju konkurence (2015/2140(INI))