Rezoluţia Parlamentului European din 19 ianuarie 2016 referitoare la raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (2015/2140(INI))