2016 m. sausio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos (2015/2140(INI))