Rezolucija Europskog parlamenta od 19. siječnja 2016. o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja EU-a (2015/2140(INI))