Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. tammikuuta 2016 EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta (2015/2140(INI))